SEZNAM REALIZOVANÝCH INICIATIV

Z 20 nápadů (mládežnických iniciativ) se zrealizovalo 33 iniciativ.

 

Aktivity v každém městě se liší podle potřeb a možností daného města. Převažovaly však témata dobrovolnictví a zapojení do aktivit města. To vedlo k posílení skupiny aktivních dobrovolníků, kteří jsou ochotní se zapojit do aktivit pořádaných neziskovými organizacemi ve městě a k občanské angažovanosti. Tyto cíle však předchází zvýšení povědomí o aktuálním dění v jejich městě a nejbližším okolí, pochopení projektové logiky.

Mezi další iniciativy patřily projekty s těmito tématy – charitativní projekt na pomoc dětem, umělecké workshopy propojující české a polské mládež, projekt na výuku češtiny, poetické workshopy, setkávání česko-polské mládeže nad tématy historie a společného sportování.

 

Financování mládežnických iniciativ

Město Celková částka Čerpáno z mimořádných nákladů v národní měně Čerpáno z mimořádných nákladů v EUR dle kurzu 07/2015
Český Těšín

 

100 000 Kč 50 000 Kč 1835 Eur
Karviná

 

250 000 Kč 125 000 Kč 4588 Eur
Jastrzebie-Zdrój

 

20000 PLN 17101 PLN 4082 Eur
Cieszyn

 

11311,06 PLN 8111,06 PLN 1936 Eur
Celkem 20320 Eur

553639 CZK

  12441 Eur
Nárokováno celkem z Erasmus+     10000 Eur

Mládežnické iniciativy mezi sebou spolupracují a navzájem se podporují. Je to i výsledek jejich vzájemného setkávání, které jsme projektem také podpořili.

Iniciativy mládeže jsou vybírány na základě předloženého projektu a 3 minutové prezentace před komisí daného města, která je složena se zástupce úředníků, zástupce politiků, zástupce příspěvkové organizace, zástupce místní organizace pracující s mládeží, zástupce realizátora a místního koordinátora projektu.

 

 

 

Český Těšín – proběhlo celkem 6 iniciativ + jedna iniciativa testovací

Název akce
Festival v ulicích
Leadership bootcamp
Instruktoři v akci
Těšínský Majáles 2K17
Dobro pro dobrovolníky
Iniciativa hudební workshop
Iniciativa Edison (test)

 

Iniciativa Edison

Projekt EDISON spojoval mladé lidi odlišných kultur a národností, aby měli možnost se seznámit se zvyky, tradicemi a situacemi v jiných zemích a mohli se tak stát generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu byla tolerance a příznivé společenské soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživil výuku a zvýšil zájem o studium mezi žáky a studenty a učil je nebát se odlišného.

Podílel se tým 4 lidí.

Iniciativa hudební workshop

Projekt zaměřený na obohacení kulturní scény Těšínska a osobnostní rozvoj mladých hudebníků v tomto regionu otevřením nového prostoru pro seberealizaci mladých umělců a jejich přímé vzdělávání formou hudebních workshopů.

Podílel se tým 4 lidí.

Dobro pro dobrovolníky

Projekt „Dobro pro dobrovolníky Svátku čaje/Święto Herbaty“ podpořil vytvořením prostoru/relax zóny, ve kterém se mladí lidé, dobrovolníci i účastníci festivalu, cítili bezpečně pohromadě, kde mohli trávit čas kreativním a společenským způsobem. Realizační tým svépomocí dal vzniknout ojedinělé konstrukci, unikátnímu geometrickému prvku, vhodnému pro každý festival a událost ve městě. Fullerova/geodetická kopule, kterou jsme poprvé vztyčili na festivalu Svátek čaje/Święto Herbaty 2. – 3. 2016. Tuto konstrukci sestavili samotni dobrovolníci s odbornou pomocí a naučili se ji složit i rozložit. Kopuli jsme poskytli dalším místním organizacím, stavbu jsme zajistili. Naše geodetická kopule má 6,3 m průměr kružnice a 3,4 m na výšku, skládá se ze 165 kovových částí (trubky o čtyřech různých délkách), spojena ve 33 středech šrouby. Výroba geodetické kopule zabrala 7 dní, samotné složení zabírá 3 hod. a zapotřebí jsou minimálně 3 osoby a 2 žebříky, rozložení trvá 6 hod. První stavbu pomohli zajistit zkušení odborníci, se kterými jsme konzultovali také výrobu. Do relax zóny se například mohou pověsit hamaky až 30 ks a lidé je mohou využít k odpočinku nebo setkání.

Podílel se tým 7 lidí.

Těšínský Majáles 2K17

Těšínský Majáles už dávno není jen o tom, že se koná tradiční průvod a poté program na náměstí. Majáles se posunul někam dál. Velkou součástí projektů byla samotná příprava, která spočívala v tom, že se studenti středních škol v Českém Těšíně aktivně zapojili do celé realizace. O Těšínském Majálesu se dá říct, že je to akce pořádaná studenty, pro studenty. Organizátory byli Gymnázium Josefa Božka a Albrechtova střední škola. Celou myšlenkou Majálesu bylo propojení studentstva a oslava studentského života. Realizací projektu jsme chtěli také ukázat městu, že jeho studenti mají o město zájem. Samotný Majáles a jeho finále se konalo 21. dubna na Náměstí ČSA v Českém Těšíně.

Podílel se tým 4 lidí.

Festival v ulicích

Projekt se zaměřoval na realizaci festivalu, který proběhl v září, na ul. Střelniční (odtud název projektu). Festival měl podobu „sousedského pikniku“, kde většina programu tvořili účastníci a organizace zapojené do projektu. Akce měla živelnou podobu, nejednalo se o běžnou kulturní akci, kde jsou účastníci většinou pasivní, ale šlo o komunitní aktivitu, která pomohla k bližšímu poznání občanů z české i polské strany města Těšín. Festival trval celý týden a do aktivit byly zapojeny různé kulturní instituce z obou stran města. Samozřejmě nejdůležitější byla skupina mladých lidí. Celý festival byl realizován jako nízkorozpočtová akce, s aktivním zapojením lidí a dobrovolníků, tak abychom nemuseli být zcela závislí na grantech a sponzorských darech. Projekt byl určen občanům města Český Těšín a Cieszyn a okolí.

Podílel se tým 4 lidí.

Leadership Bootcamp

Projekt byl zaměřený na mladé lidi především na studenty VŠ. Cílem programu bylo přiblížit praktické dovednosti vedení lidí mladým lídrům a studentům. Projekt měl 3 setkání, kdy 2. setkání bylo dvoudenní víkendové setkání na chatě Poma kde jsme měli zajištěného osobního coache.

Naučili jsme se jak komunikovat s lidmi, jaké jsou efektivní způsoby vedení, čím se odlišuji v komunikaci různé generace lidí, jak vystupovat na pohovoru a základy finanční gramotnosti. Projekt nám dál zkušenosti z pořádáním takového cyklu školení. Největší zkušenost jsme získali na dvoudenním školení, kde jsme poznali jaké workshopové aktivity lidi nejvíce baví a že školení musíme více prokládat praktickými cvičeními.

Podílel se tým 4 lidí.

Instruktoři v akci

Obsahem projektu byla realizace dvoudenního víkendového pobytu pro 20 účastníků. Cílem bylo zvýšení kvalifikace a efektivity práce osob, které pracují s dětmi a mládeži ve svém volném čase. Mezi takovými je v našem regionu mnoho mladých osob. Projekt zvýšil kvalitu práce s dětmi a tímto přispět k celkovému nárůstu úrovně vzdělávání a výchovy dětí a mládeže a také zabránit výskytům sociálně patologickým jevům v tomto regionu.

Přínosem bylo získání nových zkušeností, znalostí a dovedností při práci s dětmi ve volnočasových aktivitách, sdílení nápadů, zajímavých události a vytváření názoru na konkrétní problém. V rámci programu se konal blok s lektorem na téma komunikace a spolupráce a taktéž modelová hodina, s názornou ukázkou, jak na management času a práci s dětmi.

Podílel se tým 4 lidí.

 


 

Cieszyn – proběhlo celkem 6 iniciativ

Název iniciativy
Iniciativa ODI SED AMO
Iniciativa Přeshraniční výuka českého jazyka
Iniciativa Poezie
Iniciativa Místo kultury a kreativity Poezie
OCHUTNEJ DÁLEKÝ VÝCHOD! – TÝDEN S JAPONSKOU A JIHOKOREJSKOU KULTUROU
Mládežnické rady: “Do boje”

Iniciativa ODI SED AMO

„ODI SED AMO“ lat. „Nenávidím, přesto miluji“ je taneční a divadelní hra s charitativním cílem, kterou připravili milovníci divadla a folkloru. Je to taneční hra o lásce, která bojuje s nenávistí dvou zdánlivě podobných rodin. Hru jsme naplánovali na 4. listopadu 2016 v těšínském divadle Adama Mickiewicze. Za zmínku nepochybně stojí, že náklady spojené s realizací projektu byly hrazeny také ze sponzorských darů a celý zisk z prodeje vstupenek byl věnován na renovaci výtahu v Domu sociální péče pro děti v Strumieniu.

Podílel se tým 5 lidí.

Iniciativa PŘESHRANIČNÍ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA

Projekt se soustředil na neformální výuku českého jazyka v městě rozděleném hranicí na polskou a českou část. Výuka jazyka, který se mládeži zdá cizí, a ve skutečnosti je velmi blízký, je pro mladé lidi fenomenální příležitostí. Chtěli jsme, aby jim umožnila nalezení práce na druhé straně města a nejen to. Hodiny se týkaly také kultury, zvyků a historie České republiky, co účastníkům umožnilo rozšíření obzorů. Projekt dal mladým příležitost k produktivnímu trávení volného času mládeže.

 

Podílel se tým 4 lidí.

Iniciativa Poezie

Cyklus setkání, která se soustředila na tvorbě polských básníků spojených s Institutem Mikołowského. Díky nim jsme mohli přiblížit tvorbu mnoha známých autorů a poznat jejich osobnosti. Kromě toho setkání v čajovně Laja sblížilo vztahy mezi lokálním prostředím a básníky. Záleželo nám hlavně na vzbuzení zájmu u mladých lidí. Poznávání literatury mělo vždy velký význam. Setkání tohoto typu měly za cíl vytvořit u mladých čtenářů, milovníků literatury nové vášně. Setkání s poesii byla realizována na dobu sedmi měsíců, dvakrát za měsíc.

Podílel se tým 5 lidí.

MÍSTO KULTURY A KREATIVITY

Projekt si kladl za cíl realizaci 4 cyklů setkání, jejichž společným jmenovatelem je vzdělání. Setkání s kulturou – cestovatelské příběhy, Poezie Nových Horizontů – literární setkání, Malé hudební formy – kamerální koncerty, POP PRL – audiovizuální setkání s popkulturou Lidového Polska.

Události měly vytvářet příležitost pro setkání malých skupin, pro mezigenerační integraci, aktivizaci mladých lidí, navázání kontaktů akademické oblastí s obyvateli města a pro prohloubení polsko-českých vztahů. Zmíněná setkání si kladly podporovat vzdělávání globální i mezikulturní, kulturní v oblasti literatury, historické (POP PRL) a hudební (MHF) Věcnou hodnotu setkání zajišťovali přítomnost akademičtí pracovníci z těšínské Slezské Univerzity a dalších univerzit v zemi.

Podílel se tým 4 lidí.

OCHUTNEJ DÁLEKÝ VÝCHOD! – TÝDEN S JAPONSKOU A JIHOKOREJSKOU KULTUROU 

Projekt se skládal z pěti přednášek/prezentací a jednoho workshopu s degustací, jejichž téma se soustředilo na Japonsko a daleký východ. Všechna setkání se konala v rámci jednoho týdne. Setkáními nás provázeli tři lektoři, specialisté na danou tématiku. Projekt byl realizován jako součást cyklu “Setkání s kulturou“. Témata jednotlivých setkání: 1. Tradice japonského divadla. 2. Japonská ekonomika a rozvoj. 3. Japonský model výchovy dětí. 4. Cestovatelské setkání – Japonsko 5. Kultura Jižní Koreji. 6. Workshop sushi s degustací, čajová ceremonie a tradiční hudba v provedení lektorů.

Projekt byl realizován v čajovně Laja v Těšíně na zámeckém vrchu. Setkání byla otevřená pro širokou veřejnost a byla realizována v lednu a únoru 2017.

Podílel se tým 7 lidí.

Mládežnické rady: “Do boje”

Projekt byl zaměřen na mládež, a hlavně tu, která působí v rámci mládežnických rad měst. Prostřednictvím vzájemných návštěv na zasedání jak  polské, tak české strany mohli členové obou rad porovnat, jak pracují kolegové na druhé straně hranice, jak funguje partnerská rada a vyměnit si vzájemně zkušenosti. Hlavní aktivitou byla organizace víkendového setkání pro členy mládežnických rad z Cieszyna, Českého Těšína, Karviné a Jastrzębia-Zdrój. Setkání se konalo v září 15.-17.9.2017. Byla to skvělá příležitost pro výměnu zkušeností týkajících se fungování mládežnických rad a výměny znalostí a nápadů na společně realizované akce. Během setkání se konaly workshopy spojené s tématikou aktivního občanství vedené formou zážitkové pedagogiky. Worskhopy a setkání byly pomocné a užitečné pro mladé ve vztahu na realizované akce v jejich městech a v rámci mládežnických rad.

Podílel se tým 10 lidí.


 

Karviná – proběhlo celkem 10 iniciativ (Jeden projekt v sobě obsahoval 3 iniciativy (Na in-line po Karviné, Osázení květináčů, Den Země.

 

Název iniciativy
Iniciativa MRK Karviná
Den Země a komentované prohlídky parku Boženy Němcové
Na in-line po Karviné 2017
Knižní jarmark
Osazování nevyužitých květináčů
Iniciativa Víkendový pobyt mládeže
Music Isle- Exploze Barev
Jsme Offline
Podnikatelská komunita Karviná
S dětmi do hor
Tvoříme si ruku v ruce

 

Iniciativa MRK Karviná

Komplexní projekt mládežnické rady Karviná, který umožnil realizaci akcí pro veřejnost, sportovních událostí, veřejných diskusí nebo dobročinné sbírky. Jednotlivé iniciativy přibližujeme v následujícím výčtu:

Den Země a komentované prohlídky parku Boženy Němcové

V rámci celoměstské akce Den Země členové MRK doplnili program na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě svými zábavně-vzdělávacími aktivitami zejména pro školy, a rovněž přiblížením problematiky ochrany přírody. Ve stánku MRK tak mimo her např. s tematikou potravního řetězce probíhala i výroba ekologického pracího prášku, ukázky zbytků při spalování materiálů jako jsou dřevo, papír, plast a sklo, prezentace o nejbližším chráněném území – Heřmanském stavu. V prostorách Dobrovolnického centra při RKK byla připravena ochutnávka čajů z místních divoce rostoucích bylin a minibesedy pro školy
na téma znečišťování životního prostředí, ekologická recyklace či klecový chov slepic.

V letošním roce se navíc při této příležitosti členové MRK zhostili i nové výzvy, a to formou svépomocné přípravy komentovaných prohlídek parku Boženy Němcové pro veřejnost. Právě tyto prohlídky, kterých se zúčastnilo přes 120 zájemců nejrůznějšího věku, slavili ohromný úspěch.

Na in-line po Karviné 2017

V rámci této tradiční akce měli obyvatelé města napříč všemi generacemi příležitost projet se na kolečkových bruslích uzavřeným hlavním tahem  města. Díky zapojení se mladých lidí byl tradiční koncept akce obohacen o program při zahájení akce na Univerzitním náměstí. Hlavním úkolem MRK bylo zejména zajistit dostatečný počet dobrovolníků, kteří působili jako pořadatelé/dobrovolníci při prezenci a registraci účastníků ale i na kolečkových bruslích přímo v pelotonu, aby tak pomáhali hladkému průběhu akce i samotným účastníkům během jízdy. MRK byla rovněž svěřena propagace akce a pomoc při samotné organizační přípravě.

Knižní jarmark

Dobrovolníci z řad MRK se aktivně podíleli na přípravě akce, sběru a třídění knih a jejich následným nabízením ve stánku MRK, kdy si vyřazené, avšak jinak nepoškozené a zajímavé knihy mohli návštěvníci jarmarku za dobrovolný příspěvek i bez něj odnést. Získaný výtěžek ve výši 2.600 Kč pak byl předán na dobrou věc –  spolku svatá Barbora.

Osazování nevyužitých květináčů

Mladí lidé si z vlastní iniciativy povšimli množství nevyužitých či plevelem zarostlých betonových květináčů, jež jsou po městě rozmístěny jako dekorace či bariéry pro vjezd vozidel na chodníky. Rozhodli se proto ukázat, že i tyto mnohdy opomíjené prvky veřejného prostoru mohou sloužit dobré věci a zvelebovat prostranství, byť často stojí na přímém slunci a nejsou zalévány. Vybraný květináč v blízkosti Regionální knihovny Karviné členové MRK vlastnoručně přeměnili v sukulentní skalku, kdy jej osadili suchomilnou a bezúdržbovou výsadbou.

Podílel se tým 12 lidí.

Iniciativa Víkendový pobyt mládeže

Projekt spočíval v uskutečnění vzdělávacího víkendového pobytu Mládežnické rady Karviná. Cílem byla reflexe a zhodnocení již uplynulých akcí, naplánování nových v obzoru několika měsíců, získání nových zkušeností a schopností a v neposlední řadě samozřejmě stmelení kolektivu.

Podílel se tým 6 lidí.

Music Isle- Exploze Barev

Jednalo se o jednodenní akci, která byla cílena na studenty a mládež. Myšlenka celého projektu byla ukázat mladým lidem, že i mladí mohou a dokážou uspořádat akci přímo pro ně.

Jak to vypadalo? Akce vycházela z konceptu dnes populárních iniciativ, jako je např. Rainbow Run s tím rozdílem, že místo běhání s barvami, se stálo na místě a probíhala interakce mezi Djem a kapelou na pódiu a diváky. Třeba tančením nebo vyhazováním barev do vzduchu.

Podílel se tým 4 lidí.

Jsme Offline

Předmětem projektu byla realizace sportovních aktivit pro děti a mládež v období letních prázdnin. Účastníci měli výživný program. Každý den jsme začínali rozcvičkou, poté následovala hra lasertag, oběd a po obědě jsme každý den měli na programu jinou aktivitu – návštěvu hasičů, městské policie, přednášku o první pomoci a sportovní aktivity.

Hlavní myšlenka projektu byla odtáhnout mladé lidi od počítačů, tabletů a mobilů. Na závěr projektu děti vyplňovali dotazník a úspěchem pro nás je to, že v týdnu kdy se projekt jsme offline konal děti trávily mnohem méně času u počítačů, tabletů a mobilů. Dalším úspěchem pro nás je, že v rámci dotazníku děti uvedly, že by účast na projektu offline doporučily svým kamarádům.

Podílel se tým 4 lidí.

Podnikatelská komunita Karviná

Projekt podpořil vznik a rozběhnutí podnikatelské komunity Karviná v návaznosti na činnost centra Business Gate. Komunitu momentálně tvoří 8 lidí. Komunita je otevřená všem mládežníkům a studentům (ZŠ, SŠ, VŠ), kteří se chtějí angažovat v podnikání, plánují vlastní podnikatelský projekt nebo se chtějí navzájem inspirovat. Podnikatelská komunita nedělá rozdíly mezi skupinami nebo jejich zájmy, ale měla by sdružovat lidi stejného smýšlení. Po vzoru severských zemí tato komunita pořádá a bude pořádat akce typu – střetnutí s podnikateli a sdílení jejich příběhů, řízené schůzky podnikatelské komunity po vzoru mastermind skupin (sdílení know-how, podpora vlastní projektů, motivace), workshopy na témata potřebná pro rozvoj podnikatelských záměrů členů.

Podílel se tým 4 lidí.

S dětmi do hor

Cílem projektu bylo přilákat děti z Karviné ke sportu a umožnit jim pobyt v přírodě. Děti poznaly nové kamarády, učily se samostatnosti a zároveň spolupráce v kolektivu různě starých dětí. Šlo o pravidelné tréninky badmintonu, návštěvy koupaliště, hry a soutěže připravené organizátory, výlety do okolí, táborák. Příjemným zpestřením pro děti byla možnost vyzkoušet si Laser Game.

Podílel se tým 4 lidí.

Tvoříme si ruku v rucE

Hlavní myšlenkou projektu bylo umožnit rodinám trávit čas společně formou aktivit, které jsou nenucené a zábavné. Pro tyto účely byly vymyšleny tvořivá setkání, která vyžadovala spolupráci rodičů s jejich dětmi nebo prarodičů s vnoučaty. Rodiny si tak společnými silami mohly vyrobit dekorace, které jim zkrášlily jejich domovy a při každém pohledu na ně si pak budou moci všichni vzpomenout na chvíle, které strávili společně. Tyto aktivity představovaly také formu neformální ho vzdělávání a rozvíjely kreativní myšlení a schopnost spolupráce.

Podílel se tým 4 lidí.


 

Jastrzębie-Zdrój – proběhlo celkem 10 iniciativ

Název iniciativy
Zawody w lepieniu bałwanów

Společné stavění sněhuláků

Żyj zdrowo

Žij zdravě

Teatr z sąsiedztwa

Divadlo od sousedů

Festiwal Golibrody

Festival golibrody

Człowiek i jego oblicze

Člověk a jeho tvář

Poezja na ulicach

Poezie v ulicích

Młodzi do słów! Dosłownie!

Mladí, chopte se slova! Doslova!

e-Miasto Jastrzębie-Zdrój

eMěsto Jastrzębie-Zdrój

Śladami Stanisława Staszica-Gra Miejska

Po stopách Stanisława Staszice – Městská hra

Kregulcowe spotkanie przy stolikach

Herní setkání u stolu

Společné stavění sněhuláků

Cílem projektu byla realizace závodů ve stavění sněhuláků. Konal se 15. ledna 2017. Sněhuláky stavěly dvoučlenné skupiny. Porota rozdávala body za nápaditost a realizaci. Každá skupina měla k dispozici materiály, které poskytli organizátoři – mrkev, knoflíky. Bylo možno přinést také vlastní materiály. Maximální počet skupin byl 25. Práci účastníku hodnotila 3členná skupina sestavená z členů Mládežnické rady města Jastrzębie Zdrój, Městského úřadu a jednoho nezávislého člena.

Realizace Mládežnické iniciativy “Po stopách Stanisława Staszice – Městská hra”

Projekt se soustředil na realizaci městské hry Po stopách Stanisława Staszice. Jeho hlavním cílem bylo prohloubení znalostí o regionu a patronovi školy, integrace školní mládeže s místní komunitou, propagace školy a probuzení soutěživého ducha. Hry se zúčastnilo 120 osob, rozdělených do 3-4 členných skupin. Žáci třídy 3A z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica byli zodpovědní za přípravu a obsluhu kontrolních bodů umístěných na pěti různých místech ve městě, spojených s osobností patrona školy.

Po registraci na startu, účastníci obdrželi karty skupin, plán města, psací potřeby a identifikátory a mohli tak přistoupit k řešení úkolů. Skupiny bojovaly o body, čas neměl význam. Čekaly na ně úkoly a intelektuální hádanky, nejen z historie, zeměpisu a matematiky, ale i geologie a literatury. Pokud účastníci tyto úkoly splnili, mohli pokračovat dále. Po zakončení Hry, kolem 15:00 hodin, kdy se všechny skupiny úspěšně vrátily na start, musely vyřešit úkoly týkající Stanisława Staszice a hodily do urny všechny identifikátory spolu s odpověďmi. Když porota kontrolovala správnost odpovědí, skupiny odpočívaly a občerstvovaly se. Následující den byly vyhlášeny výsledky a rozdány ceny. Pět nejlepších skupin obdrželo kupóny ve výši 200 zł a památkové diplomy.

DIVADLO OD SOUSEDŮ

Projekt se soustředil na vybavení mladých lidí s postižením zdatnostmi potřebnými v každodenním samostatném životě a v získávání práce. Setkání formou divadelních workshopů měla mládeží pomoct získat dovednosti, které měly předcházet společenskému a kulturnímu vyloučení.

Finální část projektu je divadelní představení a vernisáž, které se konaly v Domu Zdrojowym v Jastrzębie-Zdroj. Efektem projektu je také nárůst dovednosti kreativního tvoření s použitím smartfonů a internetu.

Žij zdravě

Projekt se soustředil na organizaci čtyř soutěží a přednášky pro mládež z Karviné Zespołu Szkół Nr 1 a Zespołu Szkół Nr 3 v Jastrzębiu-Zdroju

– Soutěž Master Chef – žáci se mohli naučit jak připravit zdravé a chutné jídlo.

– soutěž QR kódů – rozšíření vědomostí týkajících se zdravých a nezdravých produktů. Na území školy byly rozmístěné QR kódy, žáci ve skupinách skenovali kódy, aby si mohli přečíst úkoly. Na konec se každá skupina zúčastnila kvízu, který vznikl na adrese https://quizizz.com

– Sportovní soutěž rozvíjející sportovní zdatnosti. Během soutěže žáci škol soutěžili mezi sebou.

– soutěž o anti-nikotinový slogan – zvětšení povědomí o tomto problému. Žáci škol Jastrzebie Zdrój vytvořili anti-nikotinové slogany. Nejlepší práce obdržely ceny a byly vystaveny na výstavě.

Dvě přednášky – přednáška na téma zdravé výživy a prevence obezity (setkání s Natalii Bednarskou), setkání se sportovci z Jastrzębskiego Węgla – motivace žáků k aktivnímu životnímu stylu.

Cílem akce byly

–          Propagace zdravého životního stylu díky organizování tematických událostí uvnitř školy

–          Uvědomit žákům, k čemu může vést nezdravý životní styl formou přednášek.

–          Integrace žáků

–          Teamová spolupráce

–          Poznání jiné kultury

Během soutěží skupiny si mohly odpočinout a občerstvit se. Následně byly vyhlášeny výsledky a bylo možno se občerstvit. Poté výherci obdrželi ceny a diplomy.


Festival golibrody

Festival golibrody byl iniciativou žáků ze Skupiny odborných škol v Jastrzębiu-Zdroju, jejichž cílem bylo získání dovedností v oblasti pánského kadeřnictví a holičství – hlavně péče a stylizace vousů. Cílem projektu tedy byla organizace festivalu, během kterého konaly workshopy pánského kadeřnictví pro žáky Skupiny odborných škol v Jastrzębiu-Zdroju a také žáků jiných měst (Cieszyn, Żory, Rybnik, Andrychów, Świętochłowice, Wadowice, Havířov), kteří se vzdělávají v oboru kadeřnictví. Všechny workshopy byly zavšeny ukázkou účesů a stylizací, které vytvořili učni. Ukázky se účastnili žáci škol. Nejlepší účesy a stylizace obdržely věcné ceny. Sponzorem cen byla firma koloryzacje.com. Festival golibrody se tak stal platformou výměny profesních zkušeností mezi žáky z různých měst a také odborníky v oblasti kadeřnictví. Setkání umožnilo navázání nových kontaktů a spolupráce mezi školami. Festival ukončila ukázka výsledků workshopů pánského kadeřnictví.

Podílel se tým 4 lidí.

Herní setkání u stolu

Projekt se soustředil na téma alternativní zábavy, zacílené hlavně na mládež ve věku 10 – 22 let. Cílem projektu byla organizace společenské události, během které mládež měla možnost poznat alternativní zábavu formou deskových a karetních her, s širokou nabídkou možností při každém stole, zúčastnit se turnajů v karetních a deskových hrách a naučit se prezentované hry hrát.

Podílel se tým 4 lidí.

Mladí, chopte se slova! Doslova!

Projekt si kladl za cíl propagaci a šíření poesie mezi obyvateli Jastrzębia-Zdroju, hlavně mezi mladými lidmi. V rámci projektu vznikla výstava nejlepších prací mladých umělců oceněných v soutěži. Jednou z cen v soutěži byla účast na workshopu poesie [Loesje]. Výstupy, které vznikly během workshopů, byly propagovány formou happeningu na nákupních taškách a v ulicích města (chodníky, školní hřiště). V rámci projektu byla navázaná spolupráce s Městskou Knihovnou (Mezigenerační čtení poesie – 06.06.2017)

Podílel se tým 4 lidí.

Člověk a jeho tvář

Projekt se soustředil na zobrazení člověka se všemi jeho vadami i přednostmi – tak aby bylo možné ukázat krásu každého člověka pomocí fotografie. Realizace projektu zakládala organizování focení s profesionálními modelkami a osobami, které mají zkušenost s modelingem (náhodné osoby). Prostřednictvím fotografii účastníci chtěli ukázat, že neexistuje rozdíl mezi těmi, kteří se zabývají pózováním profesně a těmi, kteří se v každodenním životě věnuji něčemu zcela jinému. Úkolem dobrého fotografa, je zachycení nejlepšího snímku tak, aby našel něco zajímavého v každém z nás. Ukončením projektu byla výstava prací.

Podílel se tým 4 lidí.

eMěsto Jastrzębie-Zdrój

Projekt si kladl za cíl vytvoření bezplatné aplikace pro mobilní zařízení, která bude informovat hlavně mladé lidí z města Jastrzębie-Zdrój o kulturních a zábavních událostech a jiných důležitých, městem a jeho institucemi doporučovaných aktivitách. Přesto, že původní idea se zaměřovala více na mladé lidi, aplikace měla být dostupná pro všechny, kteří vlastní mobilní zařízení vybavené systémem Android. Pro vytvoření aplikace s optimálním vzhledem a funkčností, byly vedeny rozhovory mezi školní mládeží, které měly vliv na konečný vzhled aplikace. Cílem bylo vytvoření aplikace fungující na takové úrovni, aby ji bylo ochotno podpořit i samotné město. Projekt předpokládal, že se do spolupráce zapojí městské instituce s cílem správného vypracování uživatelského panelu, který umožní správné zavádění informací.

Podílel se tým 4 lidí.

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich