CO JE TO SAD?

SAD mikrograntů je strategický projekt. Má dvě hlavní cílové skupiny. Tou první skupinou je mládež ve věku 13 – 30 let, které umožňuje realizaci vlastních nápadů, které obohatí společenský a občanský život zapojených měst. Druhou cílovou skupinu tvoří politici, úředníci, pracovníci s mládeží, kteří vytváří rámec pro nové formy práce s mládeží.

V rámci projektu se budeme pravidelně setkávat s expertními skupinami jednotlivých měst  a vyhodnocovat jednotlivé mládežnické iniciativy a impulzy, které budou přinášet mladí lidé.

Projektem také podpoříme aktivity jednotlivých mládežnických rad, které pracují v Karviné, Českém Těšíně, Cieszynie a Jastrzębiu-Zdrój.

Našim hlavním cílem je tedy vytvořit nebo inovovat systém podpory mládežnických iniciativ v diskuzi mezi rozhodovateli v daném městě a samotnou mládeží. Zároveň dát prostor mládeži rozvíjet v projektovém inkubátoru iniciativy, které mají vliv na život mládeže v daném městě.

Petr Kantor

ERASMUS

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich